Tone Lise A. Hjørnevik

Ernæring & Helse drives av autorisert klinisk ernæringsfysiolog Tone Lise A. Hjørnevik, og ble startet opp i 2017. Jeg holder nå til på flotte Bruket 35 på Gressvik, i 2.etg over treningssenteret Pluss Onsøy. 

Jeg har mastergrad (MSc) i klinisk ernæring fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Her er de første 3 1/2 semestrene (ca 2 år) felles med lege-og-tannlegestudiene, før man blir delt inn i sine respektive studieretninger. Under studiene hadde jeg min praksis ved klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus hvor jeg hadde mest fokus på pasienter før og etter transplantasjon. 

Det femte og siste året skrev jeg masteroppgave som var en del av en større forskningsstudie ved Institutt for medisinske basalfag, ved UiO.  Tittelen på oppgaven min var "Identification of transcription factors and response elements driving expression of Plin5". Dette var en laboratorieoppgave hvor jeg studerte dyrkede muskelceller fra mus, for å se på gentranskripsjon av visse proteiner i fettdråpene inni cellene. Bakgrunnen var at ved å få mer kunnskap om denne reguleringen, kunne man tenke seg at man i fremtiden kunne utvikle medisiner som målrettet kunne påvirke fettforbruket i kroppen, og motvirke utvikling av fedme. For spesielt interesserte kan oppgaven leses her.

Jeg har selv livslang erfaring som pasient i helsevesenet, siden kreftbehandlingen jeg fikk som barn har gitt meg senskader som f.eks mageproblemer (stråleskadet tarm). Dette er noe av det som motiverte meg til å studere ernæring siden jeg til slutt følte at jeg ikke kunne spise noe som helst etter utallige besøk hos diverse "eksperter".