Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

Autorisert

Kliniske ernæringsfysiologer er den eneste yrkesgruppen som er autorisert (godkjent) av myndighetene til å gi trygg ernæringsbehandling av høy kvalitet. Til grunn for autorisasjonen ligger fem års profesjonsstudier ved medisinske fakultet.

Bred kompetanse

Kliniske ernæringsfysiologer er kvalifisert til både å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer for personer i alle aldere.

Trygg

I en jungel av kostholdsrelatert informasjon og feilinformasjon blir det stadig viktigere å få trygg rettledning for å unngå feilspor og unødvendige/kostbare undersøkelser. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til å gi deg riktig hjelp - de kan kritisk å vurdere, formidle og utvikle ernæringskunnskap.


Behovet for næringsstoffer forandrer seg gjennom livet; spedbarn, barn, ungdom, voksne, gravide, ammende og eldre har alle ulike behov. Forskjellige sykdommer og tilstander kan forebygges eller behandles med riktig ernæring.


Fagområder kliniske ernæringsfysiologer jobber innenfor:

Svangerskap og barn

Ernæring i forbindelse med:

 • Svangerskap
 • Svangerskapskvalme
 • Svangerskapsdiabetes
 • Underernæring
 • Overvekt og fedme
 • Barseltid og amming
 • For tidlig fødsel (prematuritet)
 • Mage- og tarmsykdom
 • Medfødt stoffskiftesykdom
 • Medfødt hjertesykdom
 • Avvikende vekstutvikling
 • Spisevansker
 • Matoverfølsomhet
 • Overgang fra morsmelk til mat

Ungdom og voksne

Ernæring i forbindelse med:

 • Mage- og tarmsykdom (cøliaki, morbus crohn, ulcerøs kolitt mm)
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Kreft
 • Spisevansker
 • Spiseforstyrrelser
 • Underernæring
 • Vitamin- eller mineralmangel
 • Overvekt og fedme
 • Matallergier og - intoleranser
 • Type 1- og type 2- diabetes
 • Cystisk fibrose
 • Habilitering/rehabilitering
 • Hjerte- og karsykdom
 • Lungesykdom
 • Kirurgiske inngrep
 • Nyresykdom
 • Leversykdom
 • Nevrologisk sykdom
 • Revmatisk sykdom
 • Psykisk sykdom
 • Rusproblemer

Eldre

Ernæring i forbindelse med:

 • Underernæring
 • Benskjørhet og brudd
 • Sår
 • Revmatisk sykdom
 • Psykisk sykdom
 • Nevrologisk sykdom
 • Geriatrisk sykdom
 • Habilitering/rehabilitering
 • Sondenæring/parenteral ernæring i hjemmet