Hvorfor bruke en klinisk ernæringsfysiolog?

Noe for deg?

I dagens samfunn florerer det av ulike kostråd og dietter, og det kan være vanskelig for den enkelte å finne ut hva som er det beste kostholdet for en selv. Mange sliter med livsstilssykdommer som overvekt/fedme, diabetes, metabolsk syndrom og hjertekar-sykdommer, som alle er tilstander som kan bedres/forebygges med riktig kosthold. I tillegg har mange problemer med irritabel tarm, cøliaki, revmatisme og undervekt, eller de har "bare" et ønske om å leve sunnere.

Behovet for næringsstoffer forandrer seg dessuten gjennom livet; spedbarn, barn, ungdom, voksne, gravide, ammende og eldre har alle ulike behov.

Ernæring og Helse tilbyr skreddersydd kostholdsveiledning på bakgrunn av klientens helsestatus og ønsker, med en helhetlig tankegang hvor hele mennesket er i fokus.

NB: du trenger ikke henvisning fra lege for å få time.

Fagområder kliniske ernæringsfysiologer jobber innenfor:

Svangerskap og barn

Ernæring i forbindelse med:

 • Svangerskap
 • Svangerskapskvalme
 • Svangerskapsdiabetes
 • Underernæring
 • Overvekt og fedme
 • Barseltid og amming
 • For tidlig fødsel (prematuritet)
 • Mage- og tarmsykdom
 • Medfødt stoffskiftesykdom
 • Medfødt hjertesykdom
 • Avvikende vekstutvikling
 • Spisevansker
 • Matoverfølsomhet
 • Overgang fra morsmelk til mat

Ungdom og voksne

Ernæring i forbindelse med:

 • Mage- og tarmsykdom (cøliaki, morbus crohn, ulcerøs kolitt mm)
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Kreft
 • Spisevansker
 • Spiseforstyrrelser
 • Underernæring
 • Vitamin- eller mineralmangel
 • Overvekt og fedme
 • Matallergier og - intoleranser
 • Type 1- og type 2- diabetes
 • Cystisk fibrose
 • Habilitering/rehabilitering
 • Hjerte- og karsykdom
 • Lungesykdom
 • Kirurgiske inngrep
 • Nyresykdom
 • Leversykdom
 • Nevrologisk sykdom
 • Revmatisk sykdom
 • Psykisk sykdom
 • Rusproblemer

Eldre

Ernæring i forbindelse med:

 • Underernæring
 • Benskjørhet og brudd
 • Sår
 • Revmatisk sykdom
 • Psykisk sykdom
 • Nevrologisk sykdom
 • Geriatrisk sykdom
 • Habilitering/rehabilitering
 • Sondenæring/parenteral ernæring i hjemmet